Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av alle varer fra Butikkjakt.no til forbrukeren, og utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Dette bekreftes med en ordrebekreftelse.

Priser og levering

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt m.m.

Betaling

Kundene våre har mulighet til å betale med kort eller via nettbank.

Forskuddsbetaling: Beløpet sendes direkte til vår konto:

Når riktig beløp er registrert i nettbanken, så sender vi varene til angitt adresse. Husk å oppgi navn eller bestillingsnummer som referanse. 

Det er også mulig å betale med kort gjennom Paypal. Paypal er en velkjent, enkel og veldig trygg betalingsløsning. Det er enkelt å betale via dem og man trenger ikke å registrere seg. Nettbutikken vår har integrasjon mot paypal, når du er klar for å bestille sendes du videre til paypals nettsted for å fullføre kjøpet.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i nettbutikken.Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde (18år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Avhjelp

Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for tap av varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Taushetsplikt

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

Main Menu

Legg til bedrift