Press "Enter" to skip to content

Hvordan starte en klesbutikk

Starte klesbutikk

Når du skal starte en klesbutikk er det mange faktorer som bør vurderes før du åpner. Før du skal åpne klesbutikken er det viktig at du bestemmer deg for hvilke leverandører du skal benytte. I tillegg må du ha nok penger til å kunne investere i et godt nok lager før du åpner. Det er viktig med et godt nok navn og logo som på sikt vil føre til at det kommer stadig flere kunder inn i butikken. Du bør derfor bruke god nok tid på å finne et trendy navn som fungerer. Beliggenhet er også en vesentlig faktor som bør vurderes nøye.


Tilstrekkelig planlegging


Hvis du drømmer om å starte en egen klesbutikk er det viktig at du planlegger godt før du begynner. Det er ikke alle som passer til å starte for seg selv. Mennesker som liker å jobbe selvstendig med oppbygging av et eget firma er gjerne egenrådige og selvstendige.

Først og fremst kreves det at du har et lokale som kan fungere som både et utsalgssted og lager for alle varene som du har kjøpt inn. Det er meget viktig med god beliggenhet og markedsføring for at du skal nå den kundegruppen som du ønsker. Uten gode nok kunder vil ikke klare å oppnå den omsetningen som er nødvendig for å lykkes. Det er derfor viktig at du sjekker om du har valgt riktig produkter før du kjøper inn til lager. Produktene har alt å si for om du vil klare å selge nok til dine kunder.

For at du skal lykkes som butikkeier bør du ha nok penger og finansieringsmuligheter til å både kjøpe inn produkter og leie butikklokaler i en ubegrenset tidsperiode. Du bør lage et budsjett som tar høyde for forventer omsetning slik at vet om bedriften din blir lønnsom eller ikke.


En vellykket Forretningsplan


Det anbefales at du skriver en god forretningsplan før du begynner med investering i forbindelse med åpning av en klesbutikk. En forretningsplan er velfungerende redskap som skal føre din forretningsidé videre til realisering i markedet for første gang. Du bør da systematisere ideen din på papiret slik at du får en fullstendig oversikt over dine planer.

I en funksjonelle forretningsplan skal du tydelige presentere forretningsideen din. Deretter skal du presentere flere viktige faktorer som finansiering, fremdriftsplan og selskapsstruktur. Det er også viktig at du presiserer hvordan du skal nå ut til dine kunder og planlagte markedsføringsstrategier. Her skal du redegjøre for hvordan du mener at driften skal utføres for at den skal bli minst mulig vellykket. Målet ditt skal hovedsakelig bygges på hvordan du skal tjenes mest mulig penger på å investere riktig slik at salg og omsetning blir mest formålstjenlig for den fremtidige butikkdriften.

Forretningsplanen skal i hovedsak kunne presenteres til dine potensielle samarbeidspartnere som eksempelvis leverandører, investorer og banker. Dersom du ikke vet hvordan du skal skrive en forretningsplan kan du effektivt finne en brukbar mal på nett der du kan skrive inn den informasjonen som er nødvendig.


Velg riktig organisasjonsform


I Norge velger de aller fleste butikkeiere å registrere deg med et enkeltpersonforetak eller med et aksjeselskap AS. Et enkeltpersonforetak vil ikke frata deg ansvaret dersom du går konkurs eller står i gjeld til andre bedrifter. Du får heller ikke automatisk rett til sykepenger eller andre goder dersom du opplever å bli syk. Dersom du velger å registrere firmaet ditt som et AS vil du behøve en aksjekapital på minst 30 000 kroner. Du må også regne med at du må stille egen sikkerhet om du ønsker å ta opp et lån på vegne av bedriften. Derfor bør du i utgangspunktet ha mer enn penger enn aksjekapitalen tilgjengelig for å sikre at ditt AS kan betale samtlige utgifter.

Fordelen med å registrere klesbutikken din som et AS er hovedsakelig at du kan ansette deg selv i din egen bedrift. Du vil slik oppnå rettigheter som sosiale rettigheter som pensjon og 100% sykepenger som vil gjelde fra den første dagen du er syk. Du vil også opparbeide deg retten til dagpenger dersom du blir arbeidsledig. Det finnes flere organisasjonsformer som du kan velge mellom når du skal registrere klesbutikken din i Enhetsregisteret. Du kan også velge å registrere bedriften din som et ansvarlig selskap, samvirkeforetak, stiftelse eller NUF. Dette er organisasjonsformer som er mindre brukt i Norge i forhold til de to organisasjonsformene enkeltpersonforetak og AS.


Tilpass klesbutikken til målgruppen

En målgruppe kan bli definert på flere måter ut fra eksempelvis demografiske data som beliggenhet, alder, kjønn og interesser. Ved å finne ut hvilke type mennesker som holder til i nærheten av butikklokalet blir det lettere å bestemme hvilke produkter som skal kjøpes i enhold til trender og eventuelt kjønn og aldersgrupper. Du kan også velge bort demografiske analyser av potensielle kunder og i stedet definere dine egne kunder ved å ta hensyn til hva du ønsker, hvilke produkter du ønsker å selge og ikke minst hvilke type kunder du ønsker at skal besøke butikken din. Her kan du i større grad tilpasse klesbutikken til dine kunder og ikke motsatt. Dersom du allerede har en kundegruppe som er interessert i produktene dine kan du eventuelt øke denne kundegruppen ved å finne flere kunne i samme omgangskrets, område eller interessefelt. Kanskje du ønsker å selge en spesiell klesstil og derfor ønsker å tilrettelegge produktene til mennesker som foretrekker samme stil.

En klesbutikk kan fungere som en sosial møteplass for mennesker med samme interesser. Du kan med fordel derfor velge å tilby mer enn bare klær. Du kan ta inn spennende produkter som eksempelvis interiør, smykker, vesker og sko. Det er også mange som velger å tilby flere tjenester i forbindelse med lokalet som eksempelvis en kafé.


Trendy navn og logo

En trendy klesbutikk krever en god markedsføringsstrategi som skal bidra til at klesbutikken din blir lagt merke til blant dine potensielle kunder. Dette krever at du tar deg tid til å finne riktig navn før du registrerer deg i Enhetsregistret. Dette er en vanskelig prosess som vil bety mye for bedriften på sikt.

Du kan velge et navn som beskriver dine produkter best mulig eller et navn som er mer abstrakt. Et beskrivende navn kan med en gang gi assosiasjoner til at bedriften din hovedsakelig er en klesbutikk. Dette bør være et unikt navn som gir klare assosiasjoner til klesbransjen og som slik tiltrekker seg ønskelig kundegruppe.

Mange klesbutikker registrerer seg gjerne med en beskrivende navn som inneholder ord som allerede er kjent i klesbransjen. Dette kan gjøres ved å plassere eksempelvis agentur eller lignende bak hovednavnet til butikken. Dette navnet er nyttig å bruke når du eventuelt skal benytte deg av betalingsterminaler, faktura og kvittering. En klesbutikk bør derimot ha en logo o et navn som står i forhold til både produkter og kunder. I forbindelse med markedsføring kan det derfor være smart å benytte deg av et fengende navn som er lett gjenkjennelig. Dette navnet bør gjenspeile den identiteten som du ønsker at klesbutikken din skal gi utad.


Riktig beliggenhet og lokale


Før du kan åpne klesbutikken din bør du finne et passende butikklokale. Du kan velge å leie et butikklokale alene eller sammen med andre aktører i samme bransje. Du kan også dele et lokale med aktører som selger ande produkter eller tjenester som eksempelvis interiør, suvenirer og serveringsteder.
Det beste butikklokalet er plassert i nærheten av forventet kundegruppe. Dette betyr at du kanskje bør vurdere å leie et butikklokale i nærheten av andre og konkurrerende klesbutikker. Her er det allerede etablert en arene hvor kunder kan shoppe i de butikkene som er ønskelig.

Du kan derfor fastsette hvilke produkter du ønsker å selge ut fra hvilke produkter dine konkurrenter allerede selger. Dette vil føre til en helhetlig og fornuftig butikkmiks som gjør at potensielle kunder alltid finner det de er på jakt etter. Riktig butikkmiks i en handlegate eller kjøpesenter vil sannsynligvis tiltrekke seg flere kunder enn det din butikk klarer alene.
Ved å samarbeide med andre aktører som holder til i amme lokale eller handlegate kan du ta del i effektivt og målrettede kampanjer. Dette er kampanjer som gjerne kjøres på vegne av flere butikker og aktører på en gang. Med et stort og variert butikkutvalg vil potensielle kunder stadig la seg tiltrekke til spennende handleturer som gir mersmak.


Selg klær i din nettbutikk


Du kan i hovedsak velge om du skal ha en klesbutikk i et fysisk lokale eller ved å benytte deg av en moderne nettbutikkløsning. Nettbutikker er stadig mer populært i Norge og brukes av både store og små aktører i klesbransjen. Du kan også operere med både en fysisk klesbutikk og en butikk på nett for å oppnå flest mulig kunder. En nettbutikk krever allikevel at du har et fysisk lager i et lokale eller hjemme hos deg selv. Du må påregne ekstra kostnader som påløper i forbindelse med nettbutikkløsningen. Denne kostnaden varierer forhold til hvilke nettbutikkløsning du velger. Det viktigste er at du klarer å organisere lager og nettbutikk slik at dette samsvarer. Ditt lager må oppdateres ved hvert kjøp i nettbutikken slik at du ikke opplever at det betales for varer som ikke eksisterer. Dette er ekstra viktig om du i tillegg har en fysisk klesbutikk der kunder kan shoppe klær og tilbehør manuelt. For hvert fysisk kjøp må du gå inn i nettbutikkløsningen og endre lagerbeholdningen.

Nettbutikken bør ha samme logo som din fysiske butikk om du benytter begge deler. Dine kunder vil på denne måten assosiere nettbutikken med ditt varemerke med en gang. Dine produkter må presenteres på en meget god måte der både bilder, tekst og pris er vises på en oversiktlig måte.


Markedsføring i blogg og sosiale medier


En klesbutikk bør markedsføres best mulig for å oppnå et salgsresultat som er til å leve med. Hvilken markedsføringskanal du velger er gjerne avgjørende for hvilket resultat du oppnår. Dette kan også være med på å avgjøre hvilken kundegruppe du når ut til i forhold til den fysiske butikkens geografiske område. Det er i dag populært å markedsføre klesbutikker på flere steder ved bruk av sosiale medier, blogg og nettside på internett. For å oppnå best markedsføringsresultater på nett bør du benytte de kanaler som brukes av dine potensielle kunder.

Hvilken markedsføring som passer din klesbutikk kan derfor variere både i forhold til kjønn, alder og interesser. De beste markedsføringskanalene på nett er i dag sosiale medier som Tiktok, Instagram, Pinterest og Facebook. Du kan oppnå meget gode resulter uten at det koster for mye å annonsere. Her kan du annonsere nyheter og tilbud som er aktuelle i både fysisk butikk og nettbutikk samtidig ved å benytte de virkemidlene som du har tilgjengelig.

Du kan benytte deg av bilder og tekst for å tiltrekke deg kunder som søker etter klær og tilbehør på internett. Markedsrettede kampanjer på internett kan gjerne kobles sammen ved bruk av ulike virkemidler. Du kan også benytte deg av en søkeoptimaliserende tekst i dine kampanjer for å oppnå flere treff i populære søkemotorer.


En moderne og trendy klesbutikk

Når du skal åpne en klesbutikk er det viktig å finne frem til moderne og trendy klær som du mener dine kunder vil like godt. Du bør derfor først og fremst finne frem gode leverandører som fører de merkevarene som du mener hører hjemme i klesbutikkens sortiment.


I tillegg til et stort utvalg av klær bør sortimentet også bestå av moteriktig og trendy tilbehør. Ved å tilby praktisk tilbehør som vesker, skjerf og smykker kan du oppnå verdifullt mersalg. Dette er salg som gjerne gjennomføres på bakgrunn av at dine kunder finner noe mer de liker før de betaler i kassen. Det er også viktig å vurdere hvilke andre ressurser som er nødvendig for at klesbutikken din skal gi en tilfredsstillende omsetning. Butikklokalene bør være lyse og tiltrekkende nok for dine kunder. Sesongens kolleksjoner bør vises fem med riktig bruk av lys og andre virkemidler for at omsetningen skal være tilfredsstillende.

Dersom du skal lykkes med å starte en klesbutikk er det viktig at du vurderer om ressurser og tid gir deg en god nok omsetning på sikt. Først av alt bør du være genuint interessert i de trender og nyheter som til enhver tid regjerer i dagens motebilde.

Comments are closed.