Press "Enter" to skip to content

Slik lager du en produktbeskrivelse

Slik lager du en produktbeskrivelse


Det å kunne kommunisere godt med kunden er helt nødvendig i en nettbutikk. Fra første klikk på lenken til nettbutikken din, så må du fange oppmerksomheten til forbrukeren. Overskrifter, design, og ikke minst navigasjon på siden din bør være helt på topp.


Kanskje aller viktigst er det å ha en god produktbeskrivelse for det produktet du ønsker å selge. I denne artikkelen skal vi raskt gå gjennom 3 viktige steg for å lage en produktbeskrivelse.

 1. Definer målgruppen din
  Når du skal skrive en produktbeskrivelse, så er det viktig å definere målgruppen. Hvem du skal skrive til er viktigere enn hva du skal skrive om. Appeller til kunden, fremfor å definere produktet. Dette bunner i stor grad i å analysere statistikk og finne ut av hvem målgruppen er for de aktuelle produktene. Det er her du er nødt til å bruke verktøy som kommer med løsningene. Alle løsninger fra WooCommerce til Magento og BigCommerce, kommer med alternativer til å analysere statistikk. Fremover kommer dette til å bli enda viktigere med fremveksten av kunstig intelligens.
 2. Beskrive, informere, eller selge?
  Skal en produktbeskrivelse beskrive, informere, eller selge? Det kan til tider være et vanskelig spørsmål å besvare. Her må du ta høyde for produktet i seg selv, og ikke bare målgruppen. Selger du et veldig teknisk produkt som målgruppen mest sannsynlig ikke aner stort om, så hjelper det fint lite å bare beskrive det. Da skal du først og fremst informere forbrukeren.
  Dersom det er et produkt absolutt alle kjenner til, så kan du heller fokusere på å selge. Å forklare og beskrive hva en fotball er blir for eksempel lite hensiktsmessig mot målgruppen din. Tenk derfor alltid nøye over hvordan kjennskapen til produktet er før du setter i gang med å skrive produktbeskrivelsen.
 3. Fokus på lett språk
  Korte setninger og avsnitt, samt enkel ordbruk er for det meste et foretrukket valg. Noen tekniske produkter må naturligvis bruke bransjebegreper for å bygge troverdighet, men sett over ett bør en også tone ned bransjespråket noe. Det aller viktigste er derimot å komme rett på sak!
  Produktbeskrivelser er nemlig ikke artikler, og her trenger en ikke flotte innledninger. Du skal helst selge til kunden i løpet av de første 3 setningene. Dermed må innholdet i din produktbeskrivelse være ytterst konkret og presist. Fokus på lett og konsist språk er derfor det tredje, og kanskje viktigste punktet for hvordan du lager en produktbeskrivelse.