Press "Enter" to skip to content

Slik starter du en nettbutikk

Starte nettbutikk

Dersom du ønsker å starte en nettbutikk er det en del faktorer som bør vurderes før du registrerer deg med et domene og betaler for en nettbutikkløsning. Først og fremst bør du være sikker på hvilke produkter du ønsker å selge og ikke minst hvilken kundegruppe du ønsker å markedsføre nettbutikken til.

Hvis du allerede har en fysisk butikk kan det lønne seg å åpne en nettbutikk for å oppnå bedre salgsresultater og en bedre omsetning. Du kan da jobbe mer effektivt med målrettet og digital markedsføring av butikken. Det finnes mange nettbutikkløsninger å velge mellom i det norske markedet som samtlige kan føre deg et skritt nærmere nettbutikkdrømmen.


Finn riktig navn og logo


Før du registrerer deg med ønsket nettbutikkløsning bør du finne et passelig navn til nettbutikken din. Dette navnet bør stå i samsvar med de produktene som du ønsker å tilby. Du kan i utgangspunktet velge mellom å ha et beskrivende navn som representerer en bransje eller en produktkategori.


Du kan også velge å benytte et abstrakt navn som i større grad er basert på trender og tilpasset den målgruppen som du ønsker å selge produktene dine til. Det er i dette tilfellet viktig at du ser om navnet kan fungere ved bruk av både logo og digital markedsføring.


Registrer deg med et domene


Når du har bestemt deg for et passende navn til nettbutikken din er det på tide å sjekke om dette navnet er ledig som domene. Dette gjør du ved å besøke en nettside som tilbyr registrering av domener til bruk i nettbutikker. Dersom nettbutikkens navn allerede er tatt som domene kan du enkelt søke deg frem til et annet domene som passer.


Du kan også velge om du ønsker å registrere domenet som .no eller .com. Et domenenavn med .no krever at du innehar et norsk organisasjonsnummer. Et .com domene krever derimot som regel ikke mer enn at du opplyser om personlig informasjon som navn og adresse når du registrerer domenet.


Registrer deg i Enhetsregisteret


Dersom du ikke allerede har et organisasjonsnummer bør du registrere deg i Enhetsregisteret med den organisasjonsformen som du selv ønsker. Her kan du velge mellom å etablere et enkeltpersonforetak eller et aksjeselskap. Dette er to av de meste vanlige organisasjonsformene som brukes i dag.


Når du skal registrere deg i Enhetsregisteret er det viktig å at du velger et navn som passer god til ditt butikkonsept. Nettbutikker som selger produkter skal i hovedsak registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. Meldinger om merverdiavgift skal deretter sendes inn for å rapportere om mva-pliktig kjøp og salg.


Produkter og distribusjon


For å få til en vellykket butikkdrift er det viktig med et godt nok salg som på sikt vil gi en tilfredsstillende omsetning. Det er derfor viktig at du bestemmer hvilke produkter som skal tilbys med en gang for at butikkonseptet kan videreformidles til potensielle kunder. Dette ved bruk av effektive salgsteknikker og en tilrettelagt markedsføring.


En nettbutikk må benytte seg av et lager som effektivt kan distribuere butikkens produkter ut til kundene. Du må da organisere en lagerordning der du eller andre pakker forsendelser som deretter må leveres til ønskede distribueringsaktører som eksempelvis Posten. Du må også ta hensyn til en eventuell import eller eksport av varer til utlandet.


Flotte bilder og produktomtaler


En nettbutikk bør først og fremst presentere sine produkter på en oversiktlig måte. Dette gjøres ved å organisere og navngi de ulike produktkategoriene som du skal selge. Du kan også skrives en god og beskrivende presentasjon som tar for seg hver enkel kategorigruppe. Deretter må samtlige produkter registreres inn på produktsiden med både bilde, tekst og pris.


Butikkens produkter bør presenteres ved bruk av klare og detaljerte bilder. I denne sammenhengen tilbyr mange leverandører tilgang til en bildekatalog som kan benyttes av utsalgstedene som selger leverandørens produkter. Mange nettbutikker velger også å benytte seg av profesjonelle fotografer for å få flotte produktbilder.


Tydelig profil og vellykket markedsføring


Enhver nettbutikk bør profilere seg godt i forbindelse med markedsføring av butikken. Det er derfor viktig at butikken jobber for å oppnå en tydelig profil utad mot sine potensielle kunder. Dersom du eksempelvis skal selge klær, sko og tilbehør er det viktig at du først og fremst profilerer deg som en motebutikk for å oppnå en målrettet markedsføring.


Ved bruk av en tydelig profilering av ditt butikkonsept kan du gjennomføre en målrettet markedsføring som kan utarbeides ved hjelp av både statistikker og demografi. Her vil ulike faktorer som kjønn, alder, interesser og bosted være avgjørende for om personer tilhører din valgte målgruppe. Dette er virkemidler som kan være til god hjelp om du bruker digital markedsføring.


Effektiv digital markedsføring


For å oppnå en vellykket markedsføring av en nettbutikk er det mange som benytter seg av digital markedsføring. Ettersom nettbutikken er basert på nett er det gjerne logisk at markedsføringen også blir utført digitalt. Ved riktig bruk av sosiale medier, nettside og blogg vil du gradvis bygge opp en kundegruppe selv om du ikke er en stor salgskanal.

En effektiv digital markedsføring bør planlegges tilstrekkelig før gjennomføring. De fleste nettbutikkløsninger opererer med integrerte koblinger mot de fleste sosiale medier. Du kan derfor med stor fordel koble nettbutikken opp mot populære sosiale mediekanaler som Facebook og Instagram. I tillegg kan du benytte en butikkblogg for å oppnå mer trafikk fra populære søkemotorer som eksempelvis Google.


Hold kostnadene nede


For at omsetningen skal være god og stabil bør du holde kostnadene nede for at du skal kunne ta høyde for uforutsette utgifter. De aller fleste nettbutikkløsningene som tilbys i dag koster penger å bruke. Du bør derfor saumfare nettet etter den nettbutikkpakken som passer deg best økonomisk. De ulike nettbutikkleverandørene bistår deg gjerne med design og oppsett.


Det tilkommer også utgifter i forbindelse med innkjøp av produkter og forsendelser ut til kunder. Du kan selv vurdere om du vil bruke noen kroner på digital markedsføring for skape deg en større kundeskare. Markedsføring ved bruk av sosiale medier blir stadig mer komplisert og krever at du setter deg inn i de ulike alternativene.